Dotazník pocitové mapy města Bruntál

Odpovídat můžete do 31.7.2023. Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.
S odesláním odpovědí souhlasíte s uložením a zpracováním dat pro potřeby vyhodnocení ankety.

1. Probíhá podle Vašeho názoru změna klimatu? (změna dlouhodobého "normálního" počasí)*
2. Za jak velký problém považujete změnu klimatu a s ní spojené častější sucho, vlny horka, přívalové deště, povodně, atd...*


3. Myslíte si, že je důležité, aby se město připravovalo na tyto problémy (vlny horka, sucho, přívalové deště, povodně...)*


4. Jak byste ohodnotil(a) připravenost města na problémy související se změnou klimatu (vlny horka, sucho, přívalové deště, povodně...)*


5. Jak byste v souvislosti se změnou klimatu ohodnotil(a) zranitelnost uvedených oblastí ve městě? (1 = nejzranitelnější, 5 = nejméně zranitelná)*

Lesy

Zemědělství

Voda v krajině a zdroje pitné vody

Budovy a veřejné prostory (ulice, náměstí, parky)

Stav přírody a biodiverzity

Zdravotnictví

Cestovní ruch

Doprava

Průmysl a energetika

Krizové řízení v průběhu mimořádných událostí (povodně, vichřice aj.)

6. Jakých konkrétních problémů spojených se změnou klimatu jste si ve městě všimli?


7. Jaká opatření by podle Vás měla být prioritně přijata v rámci boje s těmito problémy? (1 = nejvíce prioritní, 5 = nejméně prioritní)*

Zvyšování množství přírodních prvků (zeleň, vodní plochy ...)

Zavádění inovativních technologií (zachycování dešťové vody, protipovodňová opatření ...)

Zvyšování povědomí veřejnosti a apel na změnu chování lidí

8. Mělo by se město snažit o omezování spotřeby energie a snižování emisí CO2 (např. zateplováním budov, výměnou kotlů, využíváním sluneční energie...)*


9. Souhlasil(a) byste s některými z následujících opatření?*

Zelená střecha na každé nové veřejné budově


Zavádění malých vodních ploch v parcích a na náměstích


Priorita úspor energií při rekonstrukcích budov i za cenu vyšších nákladů


Zahrnování obnovitelných zdrojů energie do nových budov a staveb i za cenu vyšších nákladů


Ozelenění stěn veřejných budov pomocí popínavých rostlin


Zábor zemědělské půdy pro tvorbu krajinných prvků podporujících biodiverzitu a zadržení vody v krajině


Změnu trávníků na květnaté louky a nižší pravidelnost sekání


Povězte nám něco o sobě (Následující otázky jsou dobrovolné)

10. Kolik je Vám let?


11. Jakého jste pohlaví?
12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?


13. Které z následujících aktivit ve městě vykonáváte alespoň jednou týdně?14. Ve které části města bydlíte?


V případě zájmu o výsledky ankety nebo další zapojení zde můžete vyplnit Vaši emailovou adresu: